شکر خام 10 درصد

شکر خام 10 درصد

مشخصات فنی شکر خام +%10:

رنگ : حداکثر2500  ICUMSA

پولاریزاسیون : حد اقل 97 درجه

پولاریزاسیون تا 99 درجه قابل قبول است. در صورت افزایش پولاریزاسیون به بیش از 97 درجه مازاذ مبلغ بر اساس فوب به قرار زیر توسط خریدار پرداخت خواهد شد:

97 تا 98 درجه : 25/1 درصد

98 تا 99 درجه : 1 درصد

جمع : 25/2 درصد

کسری از درجه به نسبت محاسبه خواهد شد.

پولاریزاسیون بالای 99 درصد بدون هزینه ی اضافی مورد قبول است.

پولاریزاسیون کمتر از 97 درصد مجاز نیست.


بازگشت به دسته بندی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French