سویا دامی

سویا دامی

سویا یکی از بقولات است. نیام و دانه آن (لوبیا) غذای میلیون‌ها نفر را فراهم می‌کنند و در تهیه مواد شیمیایی نقش عمده دارند. سویا احتمالاً حاصل اهلی‌سازی گیاهی وحشی در شرق آسیا است.سویا بیش از سایر دانه‌ها به پروتئین حیوانی شباهت دارد .میزان پروتئین دانه سویا بسیار بیشتر از سایر دانه‌های روغنی است.

مشخصات:

1- MOISTURE: MAX 0.14
2- PROTEIN: MIN 0.08
3- FAT: MIN 0.035
4- FIBRE: MAX 0.027
5 ASH TOTAL: MAX 0.015  
6- BI AFIATOXINS: MAX 5
7- AFLATOXINS TOTAL: MAX 20 ppb  
8- TVN: MAX 50/100 MG
9- KERNELS BROKEN: MAX 5-8 %  
10- MATERIALS FOREGN: MAX 1.5-3%   
11- KERNELS DAMAGED DUE TO HEAT ETC: MAX 0.2-0.5%
12- OTHER CEREAL GRAINS: MAX 1-2%
13- TOXIC GRAINS: MAX 2-3/ 100 g
14- BULK DENISTY: MIN 60-70 Hecto liter
15- E.COLI COUNT: ABSENT IN 1.0 g
16- SALMONELLA: ABSENT IN 25 g
17- MOULDY COLONY: (fn/g) M2 5X10 5  
18- STENOCARPELL MAYDIS: Nil
19- AMBROSIA SPP: Nil


بازگشت به دسته بندی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French