معرفی مدیران مجموعه

مرتضی قربانی
مرتضی قربانی/ رئیس هیات مدیره /
مرتضی قربانی
مرتضی قربانی/ رئیس هیات مدیره /


آدرس ایمیل: برای ارسال ایمیل کلیک کنید
رزومه انگلیسی: دانلود رزومه
رزومه فارسی: دانلود رزومه

رضا  سبزعلیان
رضا سبزعلیان/ نائب رئیس هیات مدیره /
رضا  سبزعلیان
رضا سبزعلیان/ نائب رئیس هیات مدیره /
نائب رئیس هیات مدیره

محمد اقارب پرست
محمد اقارب پرست/ مدیریت داخلی /
محمد اقارب پرست
محمد اقارب پرست/ مدیریت داخلی /

مصطفی قلی زاده
مصطفی قلی زاده/ مدیریت فن‌آوری اطلاعات /
مصطفی قلی زاده
مصطفی قلی زاده/ مدیریت فن‌آوری اطلاعات /

دکتر کیانی
دکتر کیانی/ بازرس اصلی /
دکتر کیانی
دکتر کیانی/ بازرس اصلی /
بازرس اصلی

آقای افتخاری
آقای افتخاری/ مدیریت حقوقی /
آقای افتخاری
آقای افتخاری/ مدیریت حقوقی /
مدیریت حقوقی

مهندس رضا بهادریان
مهندس رضا بهادریان/ مدیریت فنی مهندسی /
مهندس رضا بهادریان
مهندس رضا بهادریان/ مدیریت فنی مهندسی /
مدیریت فنی مهندسی

دکتر نگارنده
دکتر نگارنده/ مدیریت بازرگانی /
دکتر نگارنده
دکتر نگارنده/ مدیریت بازرگانی /

 آقای فرجی
آقای فرجی/ بازرس علی البدل /
 آقای فرجی
آقای فرجی/ بازرس علی البدل /
بازرس علی البدل

آقای علی سبزعلیان
آقای علی سبزعلیان/ حسابداری و کارشناس مالی /
آقای علی سبزعلیان
آقای علی سبزعلیان/ حسابداری و کارشناس مالی /
حسابداری و کارشناس مالی

آقای آقالطفی
آقای آقالطفی/ سهام /
آقای آقالطفی
آقای آقالطفی/ سهام /
سهام

مهندس جهانگیری
مهندس جهانگیری/ بیمه /
مهندس جهانگیری
مهندس جهانگیری/ بیمه /

بیمه
رزومه : دانلود رزومه

آقای رهنما
آقای رهنما/ تأمین منابع و جذب سرمایه /
آقای رهنما
آقای رهنما/ تأمین منابع و جذب سرمایه /
تأمین منابع و جذب سرمایه

دکتر صمد علیزاده
دکتر صمد علیزاده/ مدیریت مالی اداری /
دکتر صمد علیزاده
دکتر صمد علیزاده/ مدیریت مالی اداری /
مدیریت مالی اداری

آقای رضا سبزعلیان
آقای رضا سبزعلیان/ دعاوی /
آقای رضا سبزعلیان
آقای رضا سبزعلیان/ دعاوی /
دعاوی

آقای افتخاری
آقای افتخاری/ قراردادها /
آقای افتخاری
آقای افتخاری/ قراردادها /
قراردادها

مهندس جهانگیری
مهندس جهانگیری/ حوزه گردشگری /
مهندس جهانگیری
مهندس جهانگیری/ حوزه گردشگری /
حوزه گردشگری

سرکارخانم بذرپیشه
سرکارخانم بذرپیشه/ عضو هیئت مدیره /
سرکارخانم بذرپیشه
سرکارخانم بذرپیشه/ عضو هیئت مدیره /
عضو هیئت مدیره

جناب اسفندیاری
جناب اسفندیاری/ حوزه دارو و تجهیزات پزشکی /
جناب اسفندیاری
جناب اسفندیاری/ حوزه دارو و تجهیزات پزشکی /
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

مهندس هروانی
مهندس هروانی/ هوش مصنوعی /
مهندس هروانی
مهندس هروانی/ هوش مصنوعی /
هوش مصنوعی

حسین قهرمانلویی
حسین قهرمانلویی/ مدیریت IT /
حسین قهرمانلویی
حسین قهرمانلویی/ مدیریت IT /
مدیریت IT

دکتر حسینی
دکتر حسینی/ دارایی و مالیات /
دکتر حسینی
دکتر حسینی/ دارایی و مالیات /
دارایی و مالیات

کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French