برج مسکونی امرتات تاورموضوع  سرمایه گذاری طرح:
سرمایه گذاری برای ساخت برج مسکونی امرتات تاور

کاربری پروژه مسکونی بوده اکثر پروژههای مجاور نیز دارای کاربری مسکونی میباشد.
ساختمان در یک بلوک 15 طبقه ساخته می شود؛ 4طبقه منفی تعبیه شده برای فضای پارکینگ و فضای خدماتی به ساکنین محترم و 10 طبقه روی زمین به منظور بهربرداری مسکونی از ملک که جمعا 120 واحد مسکونی را تشکیل می دهد.مشخصات پروژه:

مشخصات

شرح

مسکونی

کاربری

15

تعداد طبقات

2502

مساحت زمین-مترمربع

120

تعداد واحدهای مسکونی

21547

زیربنای کل-مترمربع

10223

زیربنای مفید مسکونی-مترمربع


کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French