قراردادهای فروش تجهیزات آزمایشگاهی

CHECKIT DIRECT COD VARIO-AL250

اسپکتروفوتومتر 6305

اسپکتروفوتومتر دو پرتویی 6800

اسپکتروفوتومتر مرئی

اکسیژن متر

ترازو های دقیق آزمایشگاهی سری PGW

راکتور های حرارتی

رفراکتومترهای مدل TMR 33-37

ساختاریمتر

کدورت سنج پرتابل AL250T

کلراید متر

میکرو دایرکت قلمی

هدایت سنج PH

کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French