معرفی مدیران مجموعه

مرتضی قربانی
مرتضی قربانی/ رئیس هیات مدیره /
مرتضی قربانی
مرتضی قربانی/ رئیس هیات مدیره /

رضا  سبزعلیان
رضا سبزعلیان/ نائب رئیس هیات مدیره /
رضا  سبزعلیان
رضا سبزعلیان/ نائب رئیس هیات مدیره /
نائب رئیس هیات مدیره

محمد اقارب پرست
محمد اقارب پرست/ مدیریت داخلی /
محمد اقارب پرست
محمد اقارب پرست/ مدیریت داخلی /

مصطفی قلی زاده
مصطفی قلی زاده/ مدیریت فن‌آوری اطلاعات /
مصطفی قلی زاده
مصطفی قلی زاده/ مدیریت فن‌آوری اطلاعات /

دکتر کیانی
دکتر کیانی/ بازرس اصلی /
دکتر کیانی
دکتر کیانی/ بازرس اصلی /
بازرس اصلی

آقای افتخاری
آقای افتخاری/ مدیریت حقوقی /
آقای افتخاری
آقای افتخاری/ مدیریت حقوقی /
مدیریت حقوقی

مهندس اخوان
مهندس اخوان/ مدیریت فنی مهندسی /
مهندس اخوان
مهندس اخوان/ مدیریت فنی مهندسی /
مدیریت فنی مهندسی

مهندس نگارنده
مهندس نگارنده/ مدیریت بازرگانی /
مهندس نگارنده
مهندس نگارنده/ مدیریت بازرگانی /

 آقای فرجی
آقای فرجی/ بازرس علی البدل /
 آقای فرجی
آقای فرجی/ بازرس علی البدل /
بازرس علی البدل

آقای علی سبزعلیان
آقای علی سبزعلیان/ حسابداری و کارشناس مالی /
آقای علی سبزعلیان
آقای علی سبزعلیان/ حسابداری و کارشناس مالی /
حسابداری و کارشناس مالی

آقای آزادواری
آقای آزادواری/ سهام /
آقای آزادواری
آقای آزادواری/ سهام /
سهام

دکتر  کیانی
دکتر کیانی/ بیمه /
دکتر  کیانی
دکتر کیانی/ بیمه /
بیمه

آقای رهنما
آقای رهنما/ تأمین منابع و جذب سرمایه /
آقای رهنما
آقای رهنما/ تأمین منابع و جذب سرمایه /
تأمین منابع و جذب سرمایه

دکتر حسینی
دکتر حسینی/ دارایی و مالیات /
دکتر حسینی
دکتر حسینی/ دارایی و مالیات /
دارایی و مالیات

آقای رضا سبزعلیان
آقای رضا سبزعلیان/ دعاوی /
آقای رضا سبزعلیان
آقای رضا سبزعلیان/ دعاوی /
دعاوی

آقای افتخاری
آقای افتخاری/ قراردادها /
آقای افتخاری
آقای افتخاری/ قراردادها /
قراردادها

مهندس جعفری
مهندس جعفری/ حوزه گردشگری /
مهندس جعفری
مهندس جعفری/ حوزه گردشگری /
حوزه گردشگری

سرکارخانم بذرپیشه
سرکارخانم بذرپیشه/ عضو هیئت مدیره /
سرکارخانم بذرپیشه
سرکارخانم بذرپیشه/ عضو هیئت مدیره /
عضو هیئت مدیره

دکتر اسفندیاری
دکتر اسفندیاری/ حوزه دارو و تجهیزات پزشکی /
دکتر اسفندیاری
دکتر اسفندیاری/ حوزه دارو و تجهیزات پزشکی /
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

مهندس مداح
مهندس مداح/ حوزه غلات و مواد غذایی /
مهندس مداح
مهندس مداح/ حوزه غلات و مواد غذایی /
حوزه غلات و مواد غذایی

مهندس آلمانه
مهندس آلمانه/ حوزه نفت، گاز و پتروشیمی /
مهندس آلمانه
مهندس آلمانه/ حوزه نفت، گاز و پتروشیمی /
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French