درباره‌ی ما

هولدینگ پرنیان امرتات، یک شرکت چندرشته‌ای فعال در زمینه‌های مختلف اعم از نفت و محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، دارویی و تجهیزات پزشکی، فنی مهندسی و ساختمانی، سرمایه گذاری، گردشگری، غلات و مواد غذایی می‌باشد.
در عصر حاضر که صحبت از چابکی سازمان و بهره وری کسب و کارهاست عموماً فعالیت های تک بعدی و انفرادی پاسخگوی نیاز بازارهای هدف نمی باشد چرا که شکل گیری گروه های تجاری و هلدینگ‌ها موجب اراده سبد ارائه محصولات و خدمات با اثربخشی بیشتری می شوند.
هولدینگ پرنیان امرتات به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي بازرگانی، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي شرکت های زﯾﺮﻣﺠﻤﻮعه را راﻫﺒﺮي می کند.  
اسامی این شرکت ها به شرح ذیل‌اند:  
1- پرنیان تاور امرتات (فنی مهندسی و عمرانی)
2- پرنیان فارمد امرتات (تجهیزات پزشکی و دارویی)
3- پرنیان اویل امرتات (نفت، محصولات پتروشیمی و مواد پالایشگاهی)
4- پرنیان تجارت امرتات (بازرگانی از جمه غلات و مواد غذایی)
سازمان‌های پیشرو، با محوریت اولویت های نیازهای جامعه گام بر می دارند و هدف ابتدایی و نهایی خود را رضایتمندی مشتریان، به سبب برتری کیفی اجرای پروژه ها، چالاکی، کار تیمی و اخلاق حرفه‌ای می دانند.
کلیه حقوق این وبسایت متعلق است به هولدینگ پرنیان امرتات
Other Languages Arabic & French